RekenSupport

Advies, ondersteuning, begeleiding en scholing voor leerkracht & leerling!

Met 'n gevulde rugzak van zo'n 20 jaar werkervaring als onderwijsadviseur, rekenspecialist en orthopedagoog ben ik in 2017 gestart met RekenSupport. RekenSupport biedt advies, ondersteuning, begeleiding en scholing voor leerkracht/docent & leerling. Kortom, maatwerk voor al uw (reken)vragen!

Meer info? Neem gerust contact op!

Hartelijke groet,
Jiska van Hall

info@rekensupport.nl


Analyseren van rekenopbrengsten

Rekenopbrengsten onder de loep, de leerkracht staat centraal!

Om een goede analyse te kunnen maken van de rekenopbrengsten is het uitgangspunt een brede kijk op alle componenten die van betekenis zijn voor kwalitatief goed rekenonderwijs, te weten:

  • doelgericht werken
  • vanuit beredeneerd aanbod
  • met differentiatie daar waar nodig

Niet alleen voor de monitoring op opbrengsten, maar juist voor de leerling die dreigt te stagneren in zijn of haar rekenontwikkeling is het nodig de rekenopbrengsten en het rekenproces nader te bekijken. Om een goede analyse te kunnen maken heeft de leerkracht enerzijds kennis van de leerlijn en de didactiek nodig en anderzijds moet de leerkracht relevante modellen, zoals het drieslag- en handelingsmodel, als middel kunnen hanteren.

Het analyseren gebeurt volgens de onderstaande 4 stappen:

Stap 1. CITO LOVS

Stap 2. Methode gebonden toetsen

Stap 3. Observatie en gespreksgegevens

Stap 4. Diagnostisch rekengesprek

En op basis van de uitkomsten van de analyse worden afspraken gemaakt waarbij het handelen van de leerkracht centraal staat.

Hulp nodig bij het analyseren van uw rekenopbrengsten? Neem gerust contact op!

Dyscalculie:         diagnostiek & begeleiding


Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden. In dit geval zijn dat problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Deze problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

Wanneer je rekenproblemen ervaart, is dat lastig. Het gaat dan echter niet altijd om een rekenstoornis, nader specialistisch onderzoek is gewenst. Dyscalculie komt voor bij zo’n 3 tot 6 procent van de basisschoolleerlingen.

Wil je meer weten over Dyscalculie. neem dan gerust contact op!


Passende Perspectieven Rekenen

Als 1F niet haalbaar is…

Er zijn leerlingen die, ondanks de inspanningen van school, hun ouders en bovenal zichzelf, om verschillende redenen het fundamentele niveau (1F) niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Dan kan het nodig zijn om keuzes te maken in het leerstofaanbod.

SLO heeft in het project Passende Perspectieven Rekenen uitwerking van de referentieniveaus gemaakt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, bestaande uit 3 leerroutes met bijbehorende doelenlijsten voor het primair onderwijs. Daarnaast zijn inmiddels ook voor het praktijkonderwijs en het vmbo domeinspecifieke doelenlijsten per leerroute geformuleerd.

Voor de huidige rekenmethoden zijn uitwerkingen bij de Passende Perspectieven gemaakt. Hoewel deze uitwerkingen onderling verschillen, geldt voor de meeste methoden dat er overzichten op opgaveniveau beschikbaar zijn per blok, week en les waarin aangeven wordt wat Passende Perspectieven aanbeveelt voor de betreffende leerroute. De doelenlijst van SLO is hierbij als uitgangspunt gebruikt.

Let op! De uitwerkingen zijn geen routeboekjes omdat ze niet beschrijven welke doelen de leerling op welk moment moet beheersen. Deze doelen moeten, vanuit de leerlijn, worden afgestemd op de rekenvaardigheid van de leerling en worden beschreven in het OPP.

Vragen? Interesse in een uitwerking van een bepaalde methode? Of behoefte aan meer informatie over de materialen of de invoering van Passende Perspectieven Rekenen, neem gerust contact op!